Ελληνικά‎ > ‎

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στο Shotokan karate συνήθως διαιρείται σε τρία μέρη: kihon (βασικές τεχνικές), kata (φόρμες συνδυασμών κινήσεων), και kumite (συμπλοκή). Οι τεχνικές στα kihon και στα kata χαρακτηρίζονται από βαθιές, μακριές στάσεις που παρέχουν σταθερότητα, επιτρέπουν ισχυρές κινήσεις και ενδυναμώνουν τα πόδια. Το Shotokan συχνά θεωρείται σαν "σκληρή" και "εξωτερική" πολεμική τέχνη επειδή διδάσκεται με αυτό τον τρόπο στους αρχάριους και τις έγχρωμες ζώνες, ώστε να αναπτύξουν ισχυρές βασικές τεχνικές και στάσεις. Αυτοί που προχωρούν στο επίπεδο της καφέ και μαύρης ζώνης αναπτύσουν ένα πολύ πιο ρευστό στιλ που ενσωματώνει και κάποιες λαβές, που μπορεί να βρει κανείς στα kata. Οι τεχνικές στο kumite αντανακλούν τις στάσεις και κινήσεις σε βασικό επίπεδο, αλλά είναι πιο "χαλαρές" με εστίαση κυρίως στην ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα.

Τα Κάτα συχνά περιγράφονται σαν μια ακολουθία κινήσεων οργανωμένων σε μια προκαθορισμένη μάχη ενάντια σε φανταστικούς αντιπάλους. Τα Κάτα αποτελούνται από κλοτσιές, γροθιές, χτυπήματα, αποκρούσεις και ανατροπές. Η κίνηση του σώματος σε διάφορα Κατα περιλαμβάνει βηματισμούς, στροφές, περιστροφές, πτώση στο έδαφος και άλματα. Στο Shotokan, τα Κάτα δεν αποτελούν μια παράσταση ή μια επίδειξη, αλλά χρησιμοποιούνται ώστε ο καρατέκα να εξασκήσει τεχνικές πλήρους δύναμης - με κάθε τεχνική να μπορεί να είναι τελειωτική (ikken hisatsu)- ενώ ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην φόρμα και τον χρονισμό (ρυθμός).

Το kumite ή συμπλοκή (κυρ. συνάντηση των χεριών) είναι η πρακτική εφαρμογή των kata σε πραγματικούς αντιπάλους. Ενώ οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο kumite είναι ελαφρώς διαφορετικές από τις βασικές τεχνικές, οι τύποι του Kumite στο Shotokan karate περιγράφηκαν πρώτα από τον Masatoshi Nakayama ο οποίος τυποποίησε βασικές, ημιπροχωρημένες και προχωρημένες τεχνικές και κανόνες.