Κάτα

Όταν ιδρύθηκε η JKA ο δάσκαλος Nakayama έδωσε 27 kata σαν τα kata της οργάνωσης. Ακόμα και τώρα χιλιάδες dojo εξασκούν τα 26 από τα 27 αυτά kata. Τα βασικά kata της JKA kata είναι τα: Taikyoku shodan, Heian shodan, Heian nidan , Heian sandan, Heian yondan, Heian godan, Bassai dai, Jion, Empi, Kanku dai, Hangetsu, Jitte, Gankaku, Tekki shodan, Tekki nidan, Tekki sandan, Nijūshiho, Chinte, Sōchin, Meikyō, Unsu, Bassai shō, Kankū shō, Wankan, Gojūshiho shō , Gojūshiho dai, and Ji'in.