Ορολογία

                    ΜΕΤΡΗΜΑ
 Ichi 1
 Ni 2
 San 3
Shi/Chi / Yon 4
 Go 5
 Roku 6
 Shichi / Nana 7
 Hachi 8
 Ku 9
 Ju 10
 Niju 20
 Sanju 30
 Jonju 40
 Goju 50
 Hyaku 100
 IkkaiΜία φορά
 NikaiΔύο φορές
 Sankai Τρεις φορές
 YonkaiΤέσσερις φορές
 Gokai Πέντε φορές
 RokukaiΈξι φορές
 Nanakai Επτά φορές
 Hakkai Οκτω φορές
 Kyukai Εννιά φορές
 Jukai Δέκα φορές
 HyakujuΕκατό φορές
 Kyakuman Ένα εκατομμύριο
 

                     ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
 GedanΚάτω (χαμηλό επίπεδο)
 Chudan Στομάχι (μεσαίο επίπεδο)
 JodanΚεφάλι (υψηλό επίπεδο)
 Hidari Αριστερά
 Migi Δεξιά
 Mae Μπρός
 Ushiro Πίσω
 Yoko Πλάγια
 Naname Διαγώνια