Niju Kun

Ο Gichin Funakoshi κατέγραψε 20 βασικές αρχές για το καράτε (ή Niju kun) που αποτελούν τα θεμέλια της τέχνης. Οι αρχές αυτές παραπέμπουν σε έννοιες όπως η ταπεινότητα, ο σεβασμός, η συμπόνια, η υπομονή και μια τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική γαλήνη. Ο δάσκαλος Funakoshi πίστευε ότι μέσω της εξάσκησης στο καράτε και των 20 αυτών αρχών, ο καρατέκα μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό του.

Εξάλλου ο δάσκαλος Funakoshi έγραψε: "Ο απώτερος στόχος του καράτε δεν βρίσκεται στην νίκη ή την ήττα, αλλά στην τελειοποίηση του χαρακτήρα αυτού που συμμετέχει".


 1. Το Karate-do ξεκινά και τελειώνει με μια υπόκλιση.

 Karate-do begins and ends with bowing.

Karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto a wasaru na

 1. Στο Karate δεν υπάρχει πρώτη επίθεση.

                  There is no first strike in karate.
                  Karate ni sente nashi

 1. Το Karate  στέκεται πάντα στην πλευρά της δικαιοσύνης.

Karate stands on the side of justice.
Karate wa, gi no taske

 1. Πρώτα γνώρισε τον εαυτό σου, και μετά γνώρισε τους άλλους.

First know yourself, then know others.
Mazu onore o shire, shikashite ta o shire

 1. Το πνεύμα υπερέχει της τεχνικής

Mentality over technique.
            Gijitsu yori shinjitsu

 1. Η καρδιά πρέπει να απελευθερωθεί.

The heart must be set free.
            Kokoro wa hanatan koto o yosu

 1. Η συμφορά ξεπηδά από την απροσεξία.

Calamity springs from carelessness.
            Wazawai wa ketai ni seizu

 1. Το Karate συνεχίζεται και έξω από το dojo.

Karate goes beyond the dojo.
           
Dojo nomino karate to omou na

 1. To Karate αποτελεί μια ισόβια επιδίωξη.

Karate is a lifelong pursuit.
           
Karate-do no shugyo wa isssho de aru

 1.  Εφαρμόστε τον τρόπο του Karate σε όλα τα πράγματα. Εκεί βρίσκεται και η ομορφιά του.

Apply the way of karate to all things. Therein lies its beauty.
            Ara yuru mono o karateka seyo; sokoni myomi ari

 1. Το Karate είναι σαν το βραστό νερό, χωρίς θερμότητα, ξαναγίνεται χλιαρό.

Karate is like boiling water; without heat, it returns to its tepid state.
           
Karate Wa Yu No Gotoku Taezu Netsu O Atae Zareba Motono Mizuni Kaeru

 1. Μην σκέφτεστε την νίκη. Σκεφτείτε, καλύτερα, να μην χάσετε.

Do not think of winning. Think, rather, of not losing.
            Katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo

 1. Να προσαρμόζεστε ανάλογα με τον αντίπαλο.

Make adjustments according to your opponent.
           
Tekki ni yotte tenka seyo

 1. Το αποτέλεσμα μια μάχης εξαρτάται από το πως μεταχειρίζεται κανείς το κενό και την πληρότητα (αδυναμία και δύναμη).

The outcome of a battle depends on how one handles emptiness and fullness (weakness and strength).
            Tattakai wa kyo-jitsu no soju ikan ni ari

 1. Να σκέφτεστε τα χέρια και τα πόδια σας σπαθιά.

Think of hands and feet as swords.
            Hi to no te-ashi wa ken to omoe

 1. Όταν βγαίνετε από την πόρτα σας, αντιμετωπίζει ένα εκατομμύριο αντιπάλους.

When you step beyond your own gate, you face a million enemies.
            Danshi mon o izureba hyakuman no teki ari

 1. Οι τυπικές στάσεις είναι για τους αρχάριους, αργότερα ο καρατέκα στέκεται φυσικά.

Formal stances are for beginners; later, one stands naturally.
            Kamae wa shoshinsha ni atowa shizentai

 1. Να εκτελείτε προσχεδιασμένα σετ τεχνικών με απόλυτη ακρίβεια. Η πραγματική μάχη είναι ένα άλλο θέμα.

Perform prescribed sets of techniques exactly; actual combat is another matter.
            Kata wa tadashiku, jisen wa betsumono

 1. Μην ξεχνάτε την εφαρμογή ή απόσυρση της δύναμης, την έκταση ή σύσπαση του σώματος, την γρήγορη ή αργή εφαρμογή των τεχνικών.

Do not forget the employment of withdrawal of power, the extension or contraction of the body, the swift or leisurely application of technique.
            Chikara no kyojaku tai no shinshuku waza no kankyu

 1. Να έχετε πάντοτε επίγνωση, επιμέλεια και ευρηματικότητα στην πορεία σας στο δρόμο του Karate.

Be constantly mindful, diligent, and resourceful, in your pursuit of the Way.
            Tsune ni shinen ku fu seyo